LICITATIE PROIECTE STUDENTESTI

Agentia pentru Sprijinirea Studentilor sprijina organizatiile studentesti legal constituite, din fiecare centru universitar, precum si Casele de Cultura Studetesti sa desfasoare activitati studentesti sau in folosul studentilor, tinand cont de prioritatile identificate prin fiecare apel bugetar si de activitatale prevazute in regulamentul de organizare si functionare a Caselor de Cultura Studentesti.

OBIECTIVELE APELULUI BUGETAR
a) Sprijinirea proiectelor specifice studentilor si organizatiilor studentesti;
b) ezvoltarea colaborarii dintre organizatiile studentesti, legal constituite, si casele de cultura studentesti din Romania;
c) Stimularea dezvoltarii organizatiilor studentesti pentru conceperea si implementarea proiectelor specifice;
d) Stimularea asociativitatii studentilor si diversificarea ariei de interes a proiectelor initiate de acestia.

PRIORITATILE PREZENTULUI APEL BUGETAR:
a) Realizarea de seminarii, conferinte, traininguri pe teme de interes pentru studenti;
b) Dezvoltarea mass-media studenteasca;
c) Proiecte de schimburi de studenti cu organizatii studentesti din Europa si alte state ale lumii;
d) Proiecte care vizeaza cetatenia activa in randul studentilor;
e) Alte proiecte, conform regulamentului de organizare si functionare a caselor de cultura studentesti si a Complexului Cultural Studentesc TEI.
f) Exemple de proiecte eligibile: stagii/ cursuri; concursuri; festivaluri; cinemateci; campanii; caravane; expozitii; targuri; manifestari sportive si turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; conferinte; centre de resurse; banci de date; biblioteci electronice; conferinte de presa; pagini WEB; evenimente.
Nu sunt eligibile activitatile ce intra sub incidenta educatiei formale (ex: concursuri stiintifice)

Precizari:
a) Data limita pana la care se vor primi propunerile de finantare este 12 Martie 2007
b) Propunerile se pot depune la Sediul Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor sau prin posta (12 Martie – data postei – pe adresa : Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, Calea Plevnei 61, Sector 1, Bucuresti, cod 010223 – cu mentiunea apel bugetar ASS-2007-3-3)
c) Evaluarea Proiectelor: 20- 29 Martie 2007
d) Anuntarea Rezultatelor: 2 Aprilie 2007, dupa ora 12
e) Perioada eligibila de desfasurare a proiectelor: 15 Aprilie- 15 Decembrie 2007

DETALII complete si ghidul de finantare: www.agentiastudentilor.ro