Mic ghid pentru anularea amenzilor rutiere

Primul pas pe care trebuie să-l respectaţi este să nu lăsaţi să treacă cele 15 zile în care aveţi dreptul de a vă adresa instanţei de judecată pentru a contesta procesul verbal de contravenţie. Dacă aţi depăşit acest termen, acţiunea dumneavoastră judiciară nu mai are nicio şansă de succes. Termenul de 15 zile curge de la data la care aţi primit procesul verbal.

Instanţa căreia trebuie să vă adresaţi este cea în raza căreia îşi are sediul unitatea de poliţie rutieră care v-a amendat. Plângerea care se adresează instanţei de judecată trebuie să fie însoţită de o copie după actul de identitate şi o copie după procesul verbal prin care aţi fost amendat, toate depuse în dublu exemplar.

Principalele motive prin care puteţi obţine anularea procesului verbal de contravenţie ţin chiar de modul în care acesta a fost întocmit de poliţişti. Acesta trebuie să aibă toate rubricile completate corect.

Câteva posibile lipsuri ale procesului verbal ar putea fi neprecizarea motivelor care au dus la întocmirea unui proces verbal sau care nu conţin datele cerute de lege; nu sunt menţionate obiecţiunile contravenientului; lipsa semnăturii agentului constatator; lipsa menţiunilor cu privire la numele şi funcţia agentului constatator; stabilirea amenzii în sumă totală, fără să se indice sancţiunea aplicată pentru fiecare din contravenţiile stabilite etc.

În cazul în care dumneavoastră nu aţi semnat procesul verbal de contravenţie, poliţistul trebuie să aleagă un martor ocular care să contrasemneze procesul verbal de contravenţie.

De asemenea, pentru a fi valabil, pe procesul verbal trebuie obligatoriu menţionate data şi locul unde este încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele dumneavoastră personale din actul de identitate, codul numeric personal al dumneavoastră, descrierea faptei pentru care aţi fost oprit, prin indicarea datei, orei şi locului, şi descrierea împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

Este important să ştiţi faptul că în instanţă aveţi dreptul de a cere Poliţiei Rutiere să pună la dispoziţia judecătorului orice fel de probe care nu v-au fost arătate sau care credeţi că v-ar putea dovedi nevinovăţia. De exemplu, fotografiile, în care trebuie să apară maşina dvs. cu claritate şi pe care trebuie să fie inscripţionate data completă (ziua, luna, anul, minutul). În cazul unei parcări ilegale, această probă este esenţială.

sursa

Informaţii privind conţinutul acestei cereri şi a altor aspecte referitoare la desfăşurarea acestui eveniment consumator de timp şi nervi din viaţa dvs. găsiţi aici, aici şi aici . Evident internetul e mare şi vă poate oferi mult mai multe informaţii.

2 Comments

 1. Laudabil articolul dar nu ai ales sursa cea mai buna. Se pare ca jurnalistii lu’ Peste de la Gandul isi permit sa isi informeze gresit cititorii. Plangerea nu se introduce la instanta în raza căreia îşi are sediul unitatea de poliţie rutieră care v-a amendat! OUG 195/2002 cu modificarile si completarile ulterioare prevede:
  Art. 118. – (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
  De exemplu, daca in localitatea Vadu Moldovei sunt sanctionat de catre agentii Biroului de Politie Rutiera Suceava, unde depun plangerea? La Suceava, localitatea unde isi are sediul unitatea de unde face parte agentul? NU! La Judecatoria Falticeni!
  Discutiile legate de atacarea unui proces verbal de contraventie in instanta pot fi numeroase si situatia nu este asa roz cum o prezinta articolul tau. Trebuie facuta diferentiere intre motive de anulare relative si cele absolute. Sau intre a cere judecatorului acceptarea unei probe si incunviintarea probei respective.
  Legat de partea cu refuzul semnarii procesului verbal si necesitatea unui martor, sunt si aici exceptii (folosirea de mijloace tehnice omologate la constatarea contraventiei).
  Ar trebui ca fiecare sofer sa stie in amanunt OUG 195/2002 si regulamentul de aplicare, precum si OG2/2001.
  Bafta!

Comments are closed.