Demisia fara preaviz

Se poate sa demisionez fara preaviz daca patronul nu a respecta ziua de salariu – a intarziat 6 zile – , nu a respectat obligatiile din contract.

Potrivit alin. (8) al art. 79 din Codul muncii salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.

Dreptul dumneavoastra la salariu reprezinta obligatie corelativa pentru angajator.

Întarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. Cererile în vederea unui astfel de conflict de munca pot fi formulate la instanta judecatoreasca competenta în termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune. Acest termen este unul de prescriptie, ceea ce înseamna ca va fi întrerupt în cazul în care intervine o recunoastere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivand din plata salariului.

Precizam ca plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul îndreptatit.

Sursa